Disclaimer


DISCLAIMER

De website van autoschade specialist IJzendoorn heeft als doel het verstrekken van informatie over autoschade specialist IJzendoorn en haar activiteiten.

De inhoud van deze website is zorgvuldig samengesteld.

Autoschade specialist IJzendoorn kan echter niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. Garage IJzendoorn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Auteursrecht

De website is eigendom van autoschade specialist IJzendoorn. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, de tekst, de vormgeving en de beelden, behoren toe aan autoschade specialist IJzendoorn. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van autoschade specialist IJzendoorn worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld.

E-mail

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Indien het de ontvanger duidelijk moet zijn dat dit e-mail bericht niet voor hem of haar is bestemd, wordt hij of zij dringend verzocht Garage IJzendoorn hiervan per ommegaande op de hoogte te stellen en vervolgens dit bericht te vernietigen. Garage IJzendoorn en haar gelieerde handelsnamen staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan en aanvaarden geen aansprakelijkheid vanwege de verzending van deze e-mail.